Zpět na seznam

HLADINA OLEJE V MOTORU : obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motor spotřebuje určité množství oleje pro mazání a chlazení pohyblivých součástí, takže je normální, pokud je třeba olej mezi dvěma výměnami doplnit.

Pokud však po období záběhu zjistíte spotřebu oleje vyšší než 0,5 l /1000 km, obraťte se na značkový servis.

Periodicita: pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejména pak před delší cestou, protože jinak by hrozilo poškození motoru.

Zobrazení hladiny oleje

Měření musí být prováděno na vodorovném povrchu a po delším zastavení motoru.

Chcete-li znát přesnou hladinu oleje a ujistit se, že nebyla překročena maximální úroveň (nebezpečí poškození motoru), musíte použít měrku. Přejděte na následující strany.

Ukazatel na palubním desce upozorňuje pouze v případě, kdy je hladina oleje minimální.

Upozornění na minimální hladinu oleje

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat hladinu oleje“ a rozsvítí se kontrolka ©.

Hladinu oleje je nutné co nejdříve doplnit.

Displej zobrazuje pouze minimální hladinu, nikdy nezobrazuje překročení maximální hladiny, což lze zjistit pouze při kontrole měrkou.

Kontrola hladiny pomocí měrky

Při zastaveném motoru:

- vyjměte měrku a osušte ji čistým hadříkem, který nepouští vlas;

- zasuňte měrku až na doraz;

- znovu měrku vyjměte;

- Odečtěte hladinu: ta nesmí nikdy klesnout pod úroveň „mini“ C, ani překročit úroveň „maxi“ B.

Po přečtení hladiny měrku znovu řádně zasuňte zpět až na doraz.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmí být překročena úroveň maximální hladiny: hrozí nebezpečí poškození motoru a systému řízení emisí.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte svého zástupce značky.

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo oblast hrdla ochraňte jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo náchylné systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.