IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Údaje uvedené na výrobním štítku je nutno udávat při každém písemném styku a při objednávkách náhradních dílů.

Výrobní štítek A

1 Jméno výrobce.

2 Číslo koncepce EU nebo číslo homologace.

3 Identifikační číslo.

U některých vozidel tuto je tato informace připomenuta na označení B.

4 MMAC (maximální povolená hmotnost s nákladem).

5 MTR (celková hmotnost jízdní soupravy: zatížené vozidlo s přívěsem).

6 MMTA (celkové maximální přípustné zatížení) přední nápravy.

7 Maximální přípustné zatížení (MMTA) na zadní nápravu.

8 Vyhrazeno pro zápisy ohledně partnerství nebo doplňující zápisy.

9 Neobsazeno.

10 Označení laku (kód barvy).

Pro přístup k údaji o typu vozidla a k sériovému číslu uvolněte pomocí plochého šroubováku kryty C.