Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací kamery 1 funkce upozorní řidiče, pokud přejede plnou nebo přerušovanou čáru, aniž by předtím byla použita směrová světla.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Funkce upozornění na vyjetí z jízdního pruhu neopravuje dráhu vozidla.

Ve výchozím nastavení je funkce při zapnutém zapalování aktivní.

Deaktivace/aktivace funkce

Funkci deaktivujete stiskem 2 spínače:

- Na přístrojové desce se zobrazí hlášení „Výstraha přejetí pruhu neaktivní“ A;

- Na přístrojové desce zhasne kontrolka A zobrazí se pod rychloměrem oranžově 3.

Funkci aktivujete stiskem spínače 2:

- Na přístrojové desce se zobrazí hlášení „Výstraha přejetí pruhu aktivní“ A;

- Kontrolka se na přístrojové desce zobrazí šedě A.

Funkce

Funkce je zapnutá, jestliže:

- vozidlo se pohybuje rychlostí vyšší než cca 70 km/h;

a

- čáry jsou detekovány.

Kontrolka se na přístrojové desce rozsvítí bíle A a tím upozorní řidiče.

Provoz (pokračování)

Funkce přejde do pohotovostního režimu, pokud přejedete plnou čáru bez zapnutí směrového bočního světla.

Tato funkce upozorní řidiče:

- pípnutím;

a

- kontrolka na přístrojové desce bliká bíle A.

Dočasně není k dispozici.

- Velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- aktivace jednoho z ukazatelů směru;

- prudké zrychlení;

-...

Pokud funkce není k dispozici, kontrolka se na přístrojové desce zobrazí šedě A.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- rychlost vozidla je nižší než cca 70 km/h;

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- zobrazí se kontrolka û.

kontrolka se na přístrojové desce zobrazí šedě A.

Funkční problémy

V případě poruchy napájení:

- kontrolka zhasne;

- na přístrojové desce se rozsvítí zpráva „Zkontrolovat výstrahu vyjetí“ A spolu s kontrolkou ©.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici, které je poškozené, nedostatečně kontrastní nebo má velké rozestupy (částečně přerušené čáry apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké nebo křivolaké silnice plné zatáček (ostré zatáčky atp.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění