RUČNÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ruční brzda

Zatažení

Potáhněte páku 1 směrem nahoru. Ujistěte se, že je vozidlo správně znehybněno. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka }.

Povolení

Přitáhněte páku 1 mírně nahoru, stiskněte tlačítko 2 a zatlačte páku k podlaze. Kontrolka } na přístrojové desce zhasne.

Během jízdy dohlédněte, aby byla ruční brzda úplně uvolněna (červená kontrolka zhasnuta), jinak by hrozilo přehřátí, nebo dokonce poškození.

Při zastavení může být podle sklonu a/nebo naložení vozidla potřeba zatáhnout brzdu na další dva zuby a zařadit rychlost (1. stupeň nebo zpětný chod).

V případě nárazu na podvozek vozidla při zpětném chodu (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (například deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Vysouvací ruční brzda

(podle vybavení vozidla)

Zatažení

Zatáhněte za páčku 4 směrem vzhůru a poté ji uvolněte. Páčka se vrátí do vodorovné polohy.

Uvolnění

Stiskněte tlačítko 3 a zatáhněte za páčku 4 směrem vzhůru a poté ji přestavte do vodorovné polohy.