DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozidlo splňuje kritéria pro recyklaci a opětovné zpracování již nepoužívaných vozidel, která vejdou v platnost v roce 2015.

Určité díly Vašeho vozidla byly tedy navrženy již s ohledem na jejich pozdější recyklaci.

Tyto díly lze snadno demontovat, aby mohly být zpracovány v recyklaci.

Svou konstrukcí, výrobním seřízením a nízkou spotřebou navíc Váš vůz splňuje všechny platné emisní normy. Aktivně se podílí na snížení emisí znečišťujících plynů a na úsporách energie. Ale úroveň emisí znečišťujících plynů a spotřeba paliva Vašeho vozidla závisí také na Vás. Dbejte na jeho správnou údržbu a používání.

Údržba

Je třeba poznamenat, že nedodržení emisních norem může mít za následek stíhání majitele vozidla. Nahrazení součástí motoru, systému přívodu paliva a výfuku součástmi jinými než původními, které jsou předepsány výrobcem, může mít negativní vliv na splnění emisních norem Vašeho vozidla.

Podle pokynů uvedených v programu údržby nechte provést seřízení a kontroly svého vozidla ve značkovém servisu: ten má všechny prostředky umožňující zaručit původní seřízení Vašeho vozidla.

Seřízení motoru

- Vzduchový filtr, naftový filtr: zanesená filtrační vložka snižuje účinnost. Je třeba ji vyměnit.

- Volnoběh: nevyžaduje žádné seřízení.

Kontrola výfukových plynů

Systém kontroly výfukových plynů umožňuje detekovat provozní poruchy zařízení pro odstraňování emisí.

Tyto poruchy mohou vést k uvolňování škodlivých látek nebo k mechanickým poškozením.

Ä Tato kontrolka na palubní desce indikuje případné poruchy systému:

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a poté zhasne při spuštění motoru.

- Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

- Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

NÁDRŽ NA ČINIDLO