Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- bilance trasy a doporučení eko přes multimediální displej;

- režim ECO se aktivuje tlačítkem ECO;

- funkce Stop and Start FUNKCE STOP AND START.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, doplňuje navigační systém tyto informace.

Ukazatel změny rychlosti 1

Kontrolka na přístrojové desce vás informuje o nejlepším okamžiku pro přeřazení na vyšší A nebo nižší  B převodový stupeň za účelem optimalizace spotřeby paliva.

\ zařaďte vyšší stupeň;

[ zařaďte nižší stupeň.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu paliva svého vozidla.

Bilance trasy

Při vypnutí motoru umožňuje nápis „Bilance trasy“ na obrazovce 2 prohlédnout si informace ohledně právě dokončené cesty.

Indikuje:

- průměrnou spotřebu;

- počet ujetých kilometrů;

- počet získaných kilometrů.

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva. Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras Vám umožní porovnávat jednotlivé styly jízdy.

Více informací naleznete v příručce pro použití multimediálního systému.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Zahrnuje některé systémy, které mají vyšší spotřebu energie ve vozidle (topení, klimatizace, řízení s posilovačem atd.), a rovněž některé atributy jízdy (zrychlení, řazení, tempomat, brzdění atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby. V režimu ECO může běžně docházet ke změnám teplotního komfortu.

Aktivace funkce

Aktivujte spínač 4.

Aktivace se potvrdí rozsvícením kontrolky 3 na přístrojové desce A nebo B.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Aktivujte spínač 4.

Kontrolka 3 na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení pro jízdu a jízda EKO

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Rychlá jízda je drahá.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je náročná na spotřebu paliva v porovnání s ušetřeným časem.

- Při přechodných rychlostních stupních nevytáčejte motor do nadměrných otáček.

Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě ve svahu se nepokoušejte udržet rychlost, nezrychlujte více než na rovném terénu, pokud je to možné, udržujte stejnou polohu nohy na pedálu akcelerace.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Mohlo by dojít k zablokování pedálů

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim EKO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně ventilaci. Při jízdě s otevřenými okny rychlostí 100 km/h stoupne spotřeba paliva přibližně o 4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací je normální, že dojde při jejím používání ke zvýšení spotřeby paliva (především v městském provozu). U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí :

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.