DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přítomnost a funkce displejů a ukazatelů ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Otáčkoměr 1 (ot/min × 1 000)

Palubní počítač A PALUBNÍ POČÍTAČ: obecné údaje

Ukazatel rychlosti 2 (v kilometrech nebo mílích za hodinu)

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h.

Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Displej převodovky 3

To indikuje zařazený rychlostní stupeň ROBOTIZOVANÁ PŘEVODOVKA.

Ukazatel hladiny paliva 4

Pokud je hladina paliva minimální, rozsvítí se kontrolka a zazní zvukové znamení. Rychle doplňte.

Měrka hladiny Činidla 5

Podle typu vozidla

Pokud hladina činidla klesne na minimum, rozsvítí se kontrolka a zazní zvukové znamení. NÁDRŽ NA ČINIDLO.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 6

Při normálním provozu musí být ručička 6 před oblastí 7. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky ®, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.