Zpět na seznam

AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PŘI JÍZDĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Můžete se rozhodnout, zda si funkci aktivujete.

Funkční princip

Po nastartování vozidla systém automaticky zamkne dveře, jakmile dosáhnete rychlosti cca 7 km/h.

Odemknutí se provádí:

- stisknutím spínače 1 pro odemknutí dveří na straně;

- při stojícím vozidle otevřením jedněch předních dveří z vnitřku vozidla.

Aktivace/deaktivace funkce

Při zapnutém zapalování se funkce aktivuje stiskem tlačítka 1 po dobu cca 5 s. Kontrolka na tlačítku se rozsvítí, když jsou dveře zamknuté.

Při zapnutém zapalování se funkce deaktivuje stiskem tlačítka 1 po dobu cca 5 s do zaznění pípnutí. Kontrolka zhasne.

Funkční problémy

Pokud zjistíte funkční poruchu (automatické zamknutí se neprovede, kontrolka ve spínači 1 se při zamknutí otevíratelných částí nerozsvítí apod.), nejprve zkontrolujte, zda jsou správně zavřeny všechny dveře. Pokud jsou správně zavřeny a problém přetrvává, obraťte se na zástupce značky.

Rovněž se ujistěte, že nebylo zamykání omylem deaktivováno.

Pokud tomu tak není, znovu je aktivujte po vypnutí a opětném zapnutí zapalování.

Zodpovědnost řidiče

Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do vozu v případě nouze.