Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Order: 
330
Image: 
Model: