Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace, aktivace airbag”u spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Order: 
370
Image: 
Model: