Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO.

Údaje naleznete v části „Eco“ v kapitole 2.

Order: 
270
Image: 
Model: