SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spuštění motoru

Pro spuštění motoru

U vozidel s automatickou převodovkou s mechanickou pákou nastavte páku do polohy P.

Vozidla se zážehovým motorem

- Aktivujte spouštěč, aniž byste šlápli na plyn.

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

É Vozidla se vznětovým motorem

- Otočte klíčem zapalování do polohy „ON2 a držte jej v této poloze, dokud nezhasne kontrolka žhavení;

- Otočte klíč do polohy „START3 bez sešlápnutí plynového pedálu;

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

Zvláštní poznámka: Při spouštění motoru za velmi nízké venkovní teploty (nižší než −10 °C): sešlápněte pedál spojky a držte jej sešlápnutý, dokud motor nenastartuje.

Vypnutí motoru

Při volnoběhu motoru otočte klíčem do polohy „LOCK0.

Poznámka: u vozidel s mechanickou převodovkou se v případě zhasnutí motoru na přístrojové desce zobrazí zpráva „Sešlápnout pedál spojky“. Pro opětovné spuštění motoru zcela sešlápněte spojkový pedál.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Nikdy nespouštějte motor vozidla ve volnoběhu, stojí-li ve svahu. Nebezpečí vyřazení posilovače řízení z provozu. Hrozí nebezpečí nehody.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Verze LPG

Motor se spouští vždy benzínem:

- Aktivujte spouštěč, aniž byste šlápli na plyn.

- Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

Systém automaticky určí přechod z pohonu na benzín na pohon LPG.

Při provozu na LPG může palivoměr indikovat snížení hladiny benzínu.

Podle typu vozidla může systém za určitých podmínek použití (např. prudká akcelerace) rozhodnout o dočasném přechodu do režimu benzínového pohonu. Zelená výstražná kontrolka C zabliká a nezazní žádný zvukový signál.

Pokud se povětrnostní podmínky opět umírní, může systém režim LPG znovu povolit.

Při venkovní teplotě blížící se 0 °C nebo nižší doporučujeme zvolit režim ECO, abyste mohli režim LPG využít v maximální možné míře. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbags, předpínače atd.).

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. To by mohlo znamenat jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob nastartováním motoru, ovládáním vybavení jako například ovládání oken nebo zamčení dveří apod. Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá. NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.