Pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje elektrotechnickou závadu na elektrickém obvodu „400 V“. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Order: 
180
Image: 
Model: