Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Order: 
200
Image: 
Model: