Svítící kontrolka signalizuje příliš nízkou/vysokou teplotu hnací baterie, případně příliš vysokou teplotu motoru. Jeďte plynuleji.

Po rozsvícení kontrolky může poklesnout výkon vozidla.

Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování vozidla, signalizuje to poruchu přídavného 12V akumulátoru.

Order: 
160
Image: 
Model: