Když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne úrovně rezervy, kontrolka začne blikat. Přejděte na odstavec „Displeje a indikátory“ v kapitole 1.

Order: 
170
Image: 
Model: