Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, indikuje poruchu systému, co nejdříve se obraťte na svého zástupce značky.

Order: 
280
Image: 
Model: