Zpět na seznam

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

Chcete-li získat přístup k videím, stiskněte v hlavním menu tlačítko „Multimédia“, „Video“ a poté z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj, který je připojen k systému:

- „USB-1“ (port USB);

- „USB-2“ (port USB);

- „SD“ (karta SD).

Poznámka: Systém nemusí být schopen některé formáty videa přečíst.

Poznámka: paměťové zařízení USB (nebo karta SD) musí být naformátováno ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB.

Poznámka: výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit.

„Video“

Prohlížení

Během prohlížení videa můžete:

- přejít k předchozímu videu stisknutím 1. Během prohlížení videa stiskněte 1 pro spuštění videa od začátku nebo stiskněte dlouze pro rychlé přetočení na začátek.

- pozastavit video stisknutím 3;

- přejít na následující video stisknutím 4 nebo dlouhým stisknutím 4 provést rychlé přetočení přehrávaného videa vpřed;

- přepnout video na celou obrazovku stisknutím 5;

- používat lištu přehrávání 2.

Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle.

Funkční menu 7

Během prohlížení videa stiskněte „7“ pro:

- získání podrobných informací o videu (název, žánr, datum atd.);

- vstoupit do nastavení.

Poznámka: Další informace o kompatibilních formátech videa vám poskytne autorizovaný zástupce značky.

„Nastavení“

V menu „Nastavení” je možné zvolit typ zobrazení: Běžné (přizpůsobené), či na celou obrazovku. Stiskněte 6 pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku.

„Světlost“

Během prohlížení videa stiskněte „Světlost“ pro nastavení jasu displeje. Zobrazí se ovládací lišta, na které můžete provést nastavení. Když stisknete obrazovku mimo lištu, lišta zmizí a budete moci pokračovat v přehrávání videa.

Jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa z karty SD?