Zpět na seznam

TRASA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Itinerář“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Navigace“ a „Itinerář“ pro přístup do následujících menu:

- „Upravit trasu”;

- „Zrušit trasu”;

- „Provoz na trase”;

- „Vynechání”;

- „Přehled”;

- „Volby trasy“.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

„Upravit trasu”

Poznámka: Toto menu je dostupné pouze pokud je uložená nějaká trasa. Pokud není uložena žádná trasa, můžete ji vytvořit pomocí funkce „Nová trasa“.

Určení počátečního bodu

Pro zadání počátečního bodu trasy stiskněte 1, „Nastavit začátek“ a potom „Nastavit nový bod“.

Místo definujte stejným způsobem, jako když máte zadat cíl cesty. Ve výchozím nastavení je počátečním bodem Vaše GPS aktuální poloha.

Poznámka: Nastavením výchozího bodu se přijímač GPS zafixuje na předdefinované místo a trasa se tak nepřepočítává pokaždé, když přijímač zjistí novou polohu. To může být užitečné pro plánování a uložení budoucí cesty.

Jakmile je definována počáteční poloha, můžete simulovat trasu od začátku až do konce zvolením možnosti „Simulace“.

Stiskněte tlačítko „Ovládání“ pro zobrazení ovládací lišty.

Přidat cíl

Pro určení nového cíle stiskněte 3, poté vložte požadovaný cíl cesty. Můžete vybrat bod zájmu (BZ) tak, jak bylo popsáno výše.

Přidat etapu

Stisknutím tlačítka 4 mezi počátečním a cílovým bodem můžete podél trasy přidávat etapy (např. pokud chcete projet určitým místem, protože potřebujete někoho vyzvednout). Místo definujte stejným způsobem, jako když máte zadat cíl cesty. Systém vypočítá novou trasu, která před dosažením cíle prochází zvolenými průjezdními body.

Funkční menu 2

Funkční menu 2 umožňuje přístup k následujícím funkcím:

- „Vybrat a odstranit“: Tato funkce umožňuje odstranit určité etapy podél trasy, případně celou trasu.

- „Znovu uspořádat”: Umožňuje ručně přeorganizovat seznam etap.

Trasu potvrdíte stisknutím tlačítka „Jet“ ve spodní části obrazovky. Systém vypočítá novou trasu a zahájí navigaci.

„Zrušit trasu”

Zvolte tuto funkci pro zastavení aktuálního navádění.

„Provoz na trase”

Tato funkce při jízdě po trase zobrazuje dopravní mapu.

„Vynechání”

Abyste se vyhnuli určitým úsekům trasy, na kterých se vyskytnou dopravní zácpy nezaznamenané systémem, vyberte „Vynechání“ v menu „Itinerář“.

Máte možnost výběru vyhnout se následujícím prvkům:

- „Vynechat speciální úseky”: Umožňuje se během cesty vyhnout určitým typům komunikací. Například se můžete vyhnout úseku dálnice nebo trajektu.

- „Sekce navigace“: Můžete určit preferenční vzdálenost, do které bude možné se vyhnout předpokládané trase. Na obrazovce se zobrazí vzdálenost, oblast, které se na trase vyhnete, a objížďka na mapě. Rozdíl ve vzdálenosti a v očekávané době trvání trasy v porovnání s původní trasou je zobrazen v horní části obrazovky.

- „Vynechat konkrétní silnici”: Umožňuje se po cestě vyhnout určitým komunikacím. Například se můžete vyhnout silnici, na níž očekáváte hustý provoz, a která nebyla hlášena dopravním systémem.

- „Obnovit původní trasu”: Slouží ke zrušení dříve nastavené objížďky.

Ve všech případech se zobrazí obrazovka s naváděním, na níž si můžete prohlédnout úsek, jemuž se chcete vyhnout, objížďku a odhadovaný rozdíl v délce a trvání v porovnání s původně vypočítanou trasou.

Pro potvrzení nastavení stiskněte „Potvrdit“.

„Přehled”

Náhled vypočtené trasy můžete zobrazit stisknutím „Přehled“ v menu „Itinerář“, nebo se zobrazí po výběru cíle cesty a výpočtu trasy.

V horní části displeje je vidět celková délka trasy a celková doba zbývající do cíle cesty. Můžete tam také sledovat případná zpoždění způsobená událostmi silničního provozu.

Funkční menu 5

Stiskněte 5 pro přístup k následujícím informacím:

- „Alternativní trasy“;

- „Itinerář”;

- „Volby trasy“;

- „Přidat trasu do adresáře”.

Další informace naleznete v kapitole „Zadání cílového místa“.

„Parametry trasy“

„Typ trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu aktuální trasy a trasu přepočítat. Výběrem tohoto typu trasy také nastavíte metodu výpočtu trasy jako výchozí pro další výpočty tras.

Informace o různých metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Další informace naleznete v části „Nastavení mapy“.

Jak v navigaci naprogramovat trasu?