Zpět na seznam

SEDADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Sedadla“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a poté „Sedadla“ pro přístup do následujících tří podmenu:

- „Masáž”;

- „Složení One-touch”;

- „Nastavení”.

Poznámka: Pokud chcete ve svém uživatelském profilu uložit nějaké změny, proveďte potřebné úpravy v menu „Multi-Sense“. Další informace naleznete v kapitole „Multi-Sense“.

„Masáž”

Zvolte toto menu pro seřízení sedadla provádějícího masáž.

- „Řidič“ nebo „Pasažér“.

Chcete-li upravit masážní funkci sedadla, zvolte možnost „Řidič“ 1 nebo „Pasažér“ 2.

- „On”/„OFF”.

Chcete-li u sedadla řidiče či spolucestujícího (podle toho, která karta byla předtím zvolena) masážní funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte tlačítko „Masáž“ a poté zvolte možnost „On“ nebo „OFF“.

- 4 Aktuálně vybraný program

Můžete si vybrat jeden ze tří následujících programů:

- „Tonická”;

- „Relaxační”;

- „Bederní“.

Stisknutím + nebo - upravíte Intenzita a Rychlost masáže.

Poznámka: K uložení nastavení masáže sedadla řidiče lze použít pouze režim „Perso“ v menu „Multi-Sense“. Nastavení masáže sedadla spolujezdce nelze uložit.

Funkční menu

Pro vymazání výběru stiskněte tlačítko 3 a poté „Resetovat“.

„Složení One-touch”

Tato funkce umožňuje sklopení zadních sedadel. Počet sedadel se může lišit.

- Stiskněte tlačítka odpovídající sedadlům, která si přejete sklopit, a poté „Složit“. Na displeji se zobrazí zpráva.

- Potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Ano“.

Pro sklopení všech sedadel stiskněte „Vše“ a „Složit“.

„Nastavení“

V menu „Sedadla“ stiskněte tlačítko „Nastavení“ a poté z níže uvedeného seznamu zvolte prvek, který chcete změnit:

- „Snadný přístup řidiče“;

- „Pohodlí pro pasažéra“;

- „Pozice“.

„Snadný přístup řidiče”

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Je-li aktivována tato funkce, sedadlo se automaticky posune dozadu, když řidič opouští vozidlo, a při opětovném příchodu řidiče se vrátí do původní polohy.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Funkce „Složení One-touch“ je k dispozici, jen když vozidlo stojí.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

„Pohodlí pro pasažéra”

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Je-li tato funkce aktivována, řidič může seřizovat nastavení sedadla spolujezdce pomocí spínačů umístěných na straně sedadla řidiče. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Pozice”

Polohu sedadla řidiče při řízení a polohu vnějších zpětných zrcátek je možné uložit do uživatelského profilu. Další informace najdete v oddíle „Systém“.

V menu „Sedadla“ stiskněte „Nastavení“, potom „Pozice“.

„Vizuální zpětná vazba“

Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví funkční okno pro nastavení sedadla, když řidič nebo spolujezdec nastavuje polohu svého sedadla.

Další informace o seřízení sedadla naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

„Uložit”

Tato funkce umožňuje uložit polohu předních sedadel:

- Nastavte polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle;

- Stiskněte spínač sedadla pro přístup do menu „Sedadla“ na multifunkčním displeji;

- Uložte aktuální polohu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vyvolání uložené polohy z paměti

Když vozidlo stojí, stiskněte „Zavolat zpět“ pro vyvolání uložené polohy. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro vyvolání polohy uložené v paměti.

„Resetovat“

Svůj výběr můžete vymazat v menu „Nastavení“ stiskem 2 a poté „Resetovat“.

Vozidlo

Jak používat zástupce nabídky Sedadla?