Zpět na seznam

MY RENAULT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

představení

„MY Renault“ je aplikace, kterou si můžete stáhnout pomocí chytrého telefonu. Aplikace umožňuje odesílání a příjem údajů o vozidle, mezi které patří například:

- Zbývající dojezdová vzdálenost vozidla v kilometrech (mílích);

- Záznam denního, týdenního a ročního nájezdu kilometrů (mil);

- Záznam jízd od posledního vynulování (proběh v kilometrech nebo mílích, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, průměrná spotřeba paliva, množství spotřebovaného paliva a skóre úspornosti jízdy);

- Přehled skóre úspornosti jízdy;

- Tlak vzduchu v pneumatikách vozidla;

- Místo, kde vozidlo parkuje;

- Záznam jízd za posledních 30 dní (datum, trvání, spotřeba, vzdálenost);

- Zaslání cíle cesty, který byl již dříve nastaven v aplikaci, do multimediálního systému vozidla;

- atd.

Stažení a instalace aplikace „MY Renault“ do chytrého telefonu

Při stahování aplikace „MY Renault“ postupujte takto:

- Na chytrém telefonu spusťte platformu pro stahování aplikací.

- V telefonu pak do vyhledávací lišty platformy pro stahování aplikací zadejte název „MY Renault“.

- Poté, co systém aplikaci „MY Renault“ nalezne, klikněte na možnost „Download“ (Stáhnout).

Po dokončení stahování se na displeji telefonu zobrazí nová ikona „MY Renault“. Instalace aplikace „MY Renault“ do telefonu je tímto dokončena.

Poznámka: Pokud ještě nemáte účet „MY Renault“, více informací o tom, jak si jej vytvořit, naleznete níže.

Jak si v aplikaci „MY Renault“ vytvořit uživatelský účet

Aplikaci „MY Renault“ je možné využívat jen tehdy, máte-li uživatelský účet. Za tímto účelem:

- V chytrém telefonu spusťte aplikaci „MY Renault“.

- V hlavním menu aplikace vyberte možnost „Create my account“ (Vytvořit účet).

- Do příslušných polí zadejte požadované údaje a vytvoření účtu potvrďte stisknutím možnosti „Create my account“ (Vytvořit účet) v dolní části displeje.

Na displeji telefonu se zobrazí zpráva s potvrzením o vytvoření účtu. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při vytváření účtu, vám mezitím přišla další potvrzující zpráva.

- Vytvoření účtu schválíte a účet aktivujete kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu se zprávou potvrzující vytvoření účtu „MY Renault“.

Poznámka: Pokud se na displeji telefonu zobrazí chybová zpráva, přesvědčte se, zda se vám při vytváření účtu podařilo vyplnit všechna pole správně.

Pokud používáte aplikaci „MY Renault“, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování znamenat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

Propojení účtu „MY Renault“ s vozidlem

Údaje o vozidle, které jsou uvedeny níže, budete moci využívat až poté, co aplikaci „MY Renault“ s vozidlem propojíte. K tomu je zapotřebí do multimediálního systému nainstalovat aplikaci „My Roads“. Pokud multimediální systém aplikaci „My Roads“ neobsahuje, bude třeba ji do něj stáhnout a nainstalovat. Aplikaci je potom nutné aktivovat jak v multimediálním systému samotném, tak i prostřednictvím e-shopu R-Link Store. Více informací naleznete v této kapitole, a to v části „Stažení a instalace aplikace „My Roads“ do multimediálního systému vozidla“.

Poznámka: Aplikace „My Roads“ bývá běžně v multimediálním systému vozidla již nainstalována. Pokud v něm nainstalována není, informace o dalším postupu naleznete v této kapitole, a to v části „Stažení a instalace aplikace „My Roads“ do multimediálního systému vozidla“.

Využití aplikace „MY Renault“:

- Přihlaste se do svého účtu.

- Vyplněním požadovaných polí přidejte své vozidlo do „Virtuální garáže“.

- Stiskněte tlačítko „Connect my Renault“ (Připojit můj Renault).

- Stiskem žlutého tlačítka si do vozidla Renault odešlete kód.

- Poté, co se kód se zobrazí na displeji multimediálního systému, je třeba jej zadat do aplikace „MY Renault“.

Poznámka: Pokud chcete propojit aplikaci „MY Renault“ s vozidlem, musíte být ve vozidle přítomni a vozidlo musí stát na místě pokrytém signálem internetové sítě. Multimediální systém vozidla musí být zapnutý.

Poznámka: Pokud aplikace „MY Renault“ s vozidlem propojená není, máte i tak přístup k servisním smlouvám.

„Stažení a instalace aplikace ‚My Roads‘ do multimediálního systému vozidla, aktivace aplikace“

Postup stažení a instalace aplikace přímo z vozidla:

- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „My Roads“ do multimediálního systému vozidla. Aplikace je k dispozici v e-shopu R-Link Store (více informací naleznete v části „Stahování a instalace aplikací“).

- Instalaci aplikace „My Roads“ spustíte klepnutím na její ikonu.

Aplikace „My Roads“ se nainstaluje do multimediálního systému a poté se aktivuje.

Hlavní funkce aplikace „MY RENAULT“:

„Dojezd“

Tato funkce umožňuje zobrazit zbývající dojezdovou vzdálenost vozidla v kilometrech (mílích).

„Palubní počítač“

Tato funkce umožňuje kontrolu záznamů o jízdách od posledního vynulování („Průměrná rychlost“, „Ujetá vzdálenost“, „Průměrná spotřeba“ atd.).

„Proběh v kilometrech (mílích)“

Tato funkce umožňuje kontrolu záznamu kilometrů (mil), které vozidlo najede za jeden den, týden nebo rok.

„Tlaky vzduch v pneumatikách“

Tato funkce umožňuje kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách vozu, případně jejich stav.

Driving eco²

Tato funkce umožňuje zobrazení skóre úspornosti jízdy.

„Jízdy“

Tato funkce umožňuje zobrazení záznamu jízd vykonaných za posledních 30 dní.

Moje karta

„Moje karta“

Tato funkce umožňuje:

- nalezení místa, kde je vozidlo zaparkované;

- nastavení cíle, který je pak možné odeslat do multimediálního systému;

- dokončení cesty do cílového bodu pěšky z místa, kde je nutné vozidlo zaparkovat.