Zpět na seznam

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multi-Sense

Chování některých systémů integrovaných ve vozidle si lze přizpůsobit.

Přístup do menu „Multi-Sense

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a potom „Multi-Sense“ pro přístup do menu „Multi-Sense“. Můžete do něj vstoupit také stisknutím ovládání „Multi-Sense“ na střední konzole.

Výběr režimu

V menu „Multi-Sense“ vyberte požadovaný režim z nabízených pěti režimů:

- „Comfort”;

- „Sport”;

- „Eco”;

- „Neutral”;

- „Perso”.

Více informací o každém režimu naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Konfigurace režimu

Stiskněte „1“, poté „Konfigurace aktuálního režimu“.

K dispozici jsou různé hodnoty parametrů, které vám umožní přizpůsobit si systémy integrované ve vozidle:

- „Řízení”;

- „4Control”;

- „Tlumení”;

- „Pohonná jednotka”;

- „Teplotní komfort”;

- „Displej”;

- „styl zvuku motoru“;

- „Světelná atmosféra”;

- „Masáž sedadla řidiče”.

Poznámka: U některých režimů mohou být některé možnosti systému znázorněny šedou barvou. Takové parametry pak nelze upravovat.

Poznámka: Upravit lze pouze režim, který je momentálně využívaný. Nejprve je ale nutné zvolit možnost „Perso”.

Na videu si můžete prohlédnout prezentaci režimu „Multi-Sense“. Když vozidlo stojí, stiskněte tlačítko 1 a potom „Informace“.

Rychlý přístup k oblíbeným režimům

Po zobrazení menu „Multi-Sense“ na multimediální obrazovce můžete následným mačkáním ovladače „Multi-Sense“ přepínat mezi dvěma oblíbenými režimy, které jste si zvolili. Chcete-li nastavit dva oblíbené režimy, stiskněte tlačítko 1 a poté „Přizpůsobení preferovaného režimu“.

Vynulování hodnot parametrů

Stiskněte 1, poté „Resetovat aktuální režim“ pro návrat k výchozím hodnotám. Podle vybraného režimu je možné funkci Dual aktivovat a nastavit. Další informace o této funkci naleznete v kapitole 3 uživatelské příručky vozidla.

Pokud upravíte nastavení aktuálně spuštěného režimu (např. úprava osvětlení kabiny nebo masážní funkce), uloží se provedené změny automaticky do vašeho uživatelského profilu.

Konfigurace motivů

Stisknutím tlačítka 2 na obrazovce změníte motiv zobrazení. V závislosti na zvoleném motivu zobrazení můžete stisknutím tlačítka 3 zvolit, které informace se zobrazí na přístrojové desce, například:

- Směr trasy;

- Aktuální zdroj audia;

- Kompas;

- Výkon a točivý moment motoru;

- okamžitá spotřeba;

-...

Popis funkce Multi-Sense

Jak vybrat předem naprogramovaný jízdní režim?

Jak změnit nastavení jízdního režimu Perso v nabídce Multi-Sense?

Jak přehrát vzdělávací video o softwaru dostupné v nabídce Multi-Sense?