Zpět na seznam

MÉDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

Přímý přístup k právě používanému typu média získáte, když v hlavním menu stisknete „Multimédia“ a poté „Média“ nebo v kterémkoli menu stiskněte zástupce 1.

„Média“

Toto menu umožňuje poslouchat hudbu z externího zdroje (audio CD, USB, SD karta atd.). Pokud v následujícím seznamu vyberete vstupní zdroj připojený k systému, získáte přístup ke zvukovým souborům:

- „USB-1“ (port USB);

- „USB-2“ (port USB);

- « Bluetooth » ;

- „SD“ (SD karta);

- „CD“ (audio CD nebo MP3);

- „AUX-1“ (přípojka typu jack);

- „AUX-2“ (přípojka typu jack).

Poznámka: výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit.

Poznámka: V závislosti na typu audio zdroje nemusí být k dispozici některé z funkcí.

Poznámka: některé zdroje zvuku (karty USB, SD a CD) se při zjištění spustí automaticky.

Poznámka: paměťové zařízení USB (nebo karta SD) musí být naformátováno ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB.

Z hlavní složky můžete získat přístup:

- k audio souborům;

- ke složkám, hudbě, žánrům, interpretům, albům a seznamům skladeb;

- ke složkám nebo audio souborům.

Poznámka: některé zdroje se na displeji zobrazí šedou barvou a nebude je možné vybrat.

„Přehrávač”

Můžete vybrat přehrání všech audio skladeb nebo jen jedné jediné.

V průběhu přehrávání skladby můžete:

- přejít k seznamu právě přehrávaných skladeb 2,

- Přejít k následující skladbě stisknutím tlačítka 3 nebo dlouhým stisknutím posunout rychle vpřed přehrávanou skladbu;

- pozastavit video stisknutím5;

- přejít k předchozí skladbě stisknutím tlačítka 6;

- zobrazit lištu přehrávání 7 a použít ji k výběru typu média.

Poznámka: obsah zobrazený na multimediálním displeji se bude lišit v závislosti připojeném vstupním zdroji.

Funkční menu 4

Během přehrávání je možné použít funkční menu 4 k provedení následujících úkonů:

- změnit zdroj,

- aktivovat nebo deaktivovat opakované přehrávání hrající skladby;

- aktivovat nebo deaktivovat náhodné přehrávání všech seznamů;

- přístup k okolním zvukům;

- přejít k nastavení zvuku.

„Prohlížeč”

Stiskněte tlačítko „Prohlížeč“ pro přístup k seznamů přehrávání seřazených podle kategorií („Seznamy skladeb“, „Interpreti“, „Alba“, „Podcast“ atd.).

Poznámka: Ve výchozím nastavení systém přehraje všechny skladby.

Poznámka: výše popsané seznamy skladeb se liší v závislosti na připojeném vstupním zdroji.

Typ média lze měnit pomocí tlačítka na ovládání pod volantem.

Multimédia

Jak přehrávat hudbu z jednotky USB?

Jak přehrávat hudbu z tabletu?