Zpět na seznam

MAPA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Popis mapy

A Název příští hlavní silnice nebo informace o příštím směrovém návěští podle případu.

B Displej: vzdálenost zbývající do cíle a údaj o následujícím manévru.

Stisknutí: zkratka poskytující přístup k různým informacím o trase.

C Displej: ikonka dopravních informací.

Stisknutí: zkratka do seznamu dopravních nehod na vaší trase.

D Aktuální poloha.

E Lišta s dopravními informacemi pro vaši trasu.

F Funkční menu.

G Návrat na předchozí obrazovku nebo návrat k menu navigačního systému.

H Aktivace/deaktivace navigačních pokynů.

I Zoom: stiskněte lupu pro zobrazení tlačítek přiblížení a oddálení. Pomocí toho tlačítka můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci přiblížení v automatickém režimu.

J Symbol značící oblast s vysokým nebezpečím.

K Informace o trase, například čas příjezdu, celková zbývající vzdálenost a možnost dosažení cíle (zelená vlajka nebo červená vlajka se symbolem blesku) / Přehled trasy.

L Návrat do hlavního menu navigačního systému.

M Režim 2D/3D a 2D režim sever (sever se vždy zobrazí v horní části obrazovky).

N Značka indikující omezení rychlosti (indikovaná hodnota rychlosti závisí na zvolené jednotce). Další informace o tom, jak zvolit typ jednotky, naleznete v části „Systém“.

P Zobrazení symbolů bodů zájmu (POI) na navigační mapě

Q Zobrazení/skrytí rozbalovacího menu

Menu „Navigace“

Pro přístup do „Nastavení mapy“ stiskněte na zahajovací obrazovce možnost „Nabídka“ a poté „Navigace“.

„Nastavení mapy”

Funkční menu: bez akce na mapě

Stiskněte tlačítko funkčního menu pro přístup k následujícím menu:

- „Mapa dopravy“;

- „Volby trasy”

nebo „Itinerář“;

- „Nastavení mapy“;

- „Kde se nacházím?“ nebo „Informace GPS“;

- „Zrušit trasu”.

„Mapa dopravy“

Vyberte „Mapa dopravy“ pro zobrazení aktuální dopravní situace na mapě.

„Volby trasy”

Vyberte „Volby trasy“ pro přístup k následujícím volbám:

„Metoda plánování trasy“

Můžete zvolit kritéria pro výpočet trasy („Rychlá“, „Krátká“, „Úsporná“);

Pro výpočet trasy můžete také vybrat metodu plánování trasy z výchozího nastavení. Za tímto účelem stiskněte v menu „Nastavení mapy“ tlačítko funkčního menu, vyberte „Volby trasy“ a „Typ trasy“.

Poznámka: Výše popsané funkce se mohou lišit.

Můžete volit ze tří následujících možných metod:

- „Rychlá“: Tato volba zobrazí nejrychlejší možnou trasu podle zvolených preferencí. Tato metoda výpočtu trasy se snaží vyhýbat, pokud je to možné, obytným zónám a cestám nižší třídy;

- „Krátký“: Tato volba zobrazí nejkratší možnou trasu. Zkouší se také vyhýbat obytným zónám;

- „Hospodárná“: Tato trasa kombinuje výhody předchozích dvou voleb. Navigační systém provádí stejný výpočet jako pro rychlé trasy, ale využívá i jiné silnice pro úsporu paliva.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující prvky v menu „Volby trasy“:

- „Dálnice“: Možnost zahrnout do plánované trasy také dálnice;

- „Mýtné za použití“: Možnost zahrnout do plánované trasy komunikace s platbou mýta u mýtných bran nebo podobných zařízení;

- „Časové mýtné“: Možnost do plánované trasy zahrnout komunikace, na kterých je provoz zpoplatněn pouze během pravidelně nastávajícího období;

- „Trajekty“: Možnost do plánované trasy zahrnout přepravu pomocí trajektů (včetně trajektů pro autovlaky);

- „Autovlak“: Možnost do plánované trasy zahrnout silniční nebo železniční přepravu;

- „Nezpevněné vozovky”: Možnost do plánované trasy zařadit komunikace s nezpevněným povrchem.

„Nastavení mapy”

Toto menu umožňuje nastavení následujících prvků:

- „Přehled trasy“: Je-li tato funkce aktivní, umožňuje uživatelům oddálit zobrazení a získat tak povědomí o okolí vozidla v případě, že v dohledné době bude třeba provést nějaký manévr. Jakmile se přiblížíte k nadcházející změně směru, systém se vrátí do normálního režimu;

- „Automatický zoom“: umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatické zvětšování;

- „Automatické zobrazení značek“: Možnost aktivace/deaktivace zobrazování dopravního značení;

- „Úhel pohledu“: Možnost vybrat preferovaný výchozí pohled pro navigaci („Nízký“, „Běžné“ nebo „Vysoký“);

- „Barva mapy“: Umožňuje zvolit barvu zobrazení mapy („Auto“, „Den“ nebo „Noc“).

- „3D galerie vozidel“: Umožňuje změnit výchozí symbol aktuální polohy vozidla. Symboly (3D vozidla) můžete procházet pomocí šipek vlevo a vpravo.

Chcete-li vybrat symbol, stiskněte tlačítko „Zpět“ pod požadovaným symbolem vozidla.

- „Body zájmu“: Je-li tato funkce aktivní, na mapě se zobrazují symboly památek ve 3D, symboly uměleckých děl ve 3D nebo modely slavných a známých míst ve 3D;

- „Budovy“: Je-li tato funkce aktivní, na mapě se zobrazují města ve 3D, symboly uměleckých děl ve 3D nebo 3D modely obytných budov, včetně jejich aktuálních rozměrů a polohy na mapě;

- „Reliéf“: Je-li tato funkce aktivní, na mapě se ve 3D zobrazuje okolí vozidla.

- „Značky míst”.

Zvolte místa, která se mají zobrazit na mapě při navádění. Výhodnější je umístit co nejméně markerů, aby nedošlo k přetížení mapy

Vyberte „Ukázat vše/Skrýt vše“ pro zobrazení nebo skrytí všech kategorií míst.

Stiskněte název kategorie místa pro přístup do seznamu podkategorií.

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie, která se má zobrazit či skrýt.

„Kde se nacházím?“

Tato funkce poskytuje podrobné informace o aktuální poloze prostřednictvím souřadnic a adresy.

„Informace GPS”

Tato funkce umožňuje získat informaci o stavu signálu GPS, který je pro vozidlo dostupný.

„Zrušit trasu”

Stiskněte tuto volbu pro vymazání aktivní trasy.

Funkční menu: s akcí na mapě

Po mapě se můžete pohybovat přejížděním prstem na multimediální obrazovce. Tím zároveň získáte přístup k dalším funkcím ve funkčním menu:

- „Mapa dopravy“;

- „Místa okolo kurzoru“;

- „Přidat do adresáře“;

- „Zprávy“;

- „Zobrazit polohu kurzoru“.

„Mapa dopravy“

Aktuální dopravní situaci na mapě zobrazíte volbou možnosti „Mapa dopravy“.

„Místa okolo kurzoru“

Tato funkce umožňuje vyhledání bodů zájmu v okolí zvolené polohy. Můžete vyhledávat, filtrovat, třídit a zobrazovat všechny výsledky, které systém nalezl na mapě.

„Přidat do adresáře“

Tato funkce umožňuje uložit vybranou polohu do seznamu adres.

„Zprávy“

Tato funkce umožňuje vyhledání podrobností (adresa, zeměpisná šířka a délka) o zvolené poloze.

„Zobrazit polohu kurzoru“

Tato funkce umožňuje vrátit se při pohybu po navigační mapě na pozici kurzoru.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Navigace