Zpět na seznam

KVALITA VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Kvalita vzduchu“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Kvalita vzduchu“.

V menu „Kvalita vzduchu“ se zobrazí diagram znázorňující kvalitu venkovního vzduchu za posledních 30 minut.

Tři barvy ukazují úroveň kvality vzduchu (od nejčistšího po nejvíce znečištěný):

1 (modrá);

2 (světle šedá);

3 (šedá).

Aktivace/deaktivace cyklu odstraňování zápachu

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat odstranění zápachu výběrem „On“ nebo „OFF“. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vynulování hodnot nastavení

Tato funkce umožňuje návrat k výchozím hodnotám. Stiskněte tlačítko 4 a „Resetovat“ pro vynulování.

Aktivace klimatizace

Jak aktivovat klimatizaci v normálním režimu?

Jak aktivovat klimatizaci v režimu „dual“?