Zpět na seznam

FOTOGRAFIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimédia“

Chcete-li získat přístup k fotografiím, stiskněte v hlavním menu tlačítko „Multimédia“, „Fotografie“ a poté z následujícího seznamu vyberte vstupní zdroj, který je připojen k systému:

- „USB-1“ (port USB);

- „USB-2“ (port USB);

- „SD“ (karta SD).

Poznámka: některé formáty není systém schopen přečíst.

Poznámka: Paměťové zařízení USB (nebo karta SD) musí být naformátováno ve formátu FAT32, musí mít minimální kapacitu 8GB a maximální kapacitu 32GB.

Poznámka: výše popsané vstupní zdroje se mohou lišit.

Prohlížení fotografií je možné pouze ve stojícím vozidle.

„Fotografie“

Prohlížení

Můžete si vybrat mezi prohlížením všech fotografií v prezentaci a prohlížením jedné fotografie.

Při prohlížení jedné fotografie můžete:

- přejít na předchozí nebo následující obrázek můžete rychlým procházením oblasti náhledu snímků;

- skrýt nebo ukázat lištu stavu a kontroly stisknutím oblasti náhledu snímků;

- otáčet fotografii stisknutím tlačítka 1;

- spustit prezentaci stisknutím tlačítka 2;

- přejít z normálního režimu (upravený) do režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka 3.

Funkční menu 5

Na obrazovce se zobrazením fotografie stiskněte tlačítko 5, tím můžete:

- získat podrobné informace o fotografii (název, typ souboru, datum, umístění atd.);

- definovat fotografii jako fotografii uživatelského profilu;

- vstoupit do nastavení.

„Nastavení“

V nastavení můžete:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,

- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.

Jakmile je nastavení hotové, stiskněte 4 pro uložení úprav a návrat na předchozí obrazovku.

Poznámka: Efekt animace v prezentaci je aktivován ve výchozím nastavení.

Poznámka: Informace o kompatibilních formátech fotografií Vám poskytne značkový servis.

Jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa z karty SD?