Zpět na seznam

DOPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení dopravy

Navigační systém označuje narušení silničního provozu na mapě:

- podle barvy: od zelené po červenou v závislosti na stavu provozu a černá pro uzavřené silnice;

- zobrazením ikon provozu.

Ikona dopravy se zobrazí na obrazovce navádění, jsou-li oznámeny události v silničním provozu. Pokud na plánované trase dojde k nějaké události, zobrazí se ikona indikující typ události.

Přehled událostí silničního provozu

Chcete-li zobrazit události na trase, stiskněte ikonu „Číst údaje o provozu“.

Seznam událostí silničního provozu

Stisknutím možnosti „Seznam událostí“ na obrazovce s přehledem událostí zobrazíte všechny události, které mohou trasu ovlivnit. Zvolte kategorii, která vás zajímá.

Podrobnosti o událostech silničního provozu

Stiskněte jednu položku ze seznamu pro prohlížení podrobností a zobrazení dotčeného úseku cesty na mapě.

Zvolte „Více“ pro zobrazení aktuálních podmínek silničního provozu na mapě.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

Menu „Číst údaje o provozu“

Pokud na zahajovací obrazovce stisknete „Menu“, „Navigace“ a poté „Číst údaje o provozu“, získáte přístup k aktuálním dopravním informacím.

Funkce „Číst údaje o provozu“ používá informační službu TMC (Traffic Message Channel) v pásmu FM nebo přijímá informace prostřednictvím internetu. Tato služba informuje o dopravních událostech vyznačením bodů na mapě. Služba pokrývá hlavní tahy.

Parametry dopravy

Stisknete-li tlačítko funkčního menu a poté „Parametry dopravy“, získáte přístup k následujícím nastavením:

„Číst údaje o provozu”

Pro příjem dopravních informací on-line v reálném čase vyberte předplatné „TomTom Traffic“. Tato služba umožňuje častější aktualizaci dopravní situace (přibližně každé dvě minuty) na silnicích první a druhé třídy.

Na konci období předplatného se na obrazovce multimediálního systému zobrazí upozornění. Využívání služby i po zkušební době si můžete předplatit později.

Pokud nechcete předplatné prodloužit, můžete používat informační službu TMC (tato služba aktualizuje dopravní situaci méně často). Máte-li o tuto službu zájem, na multimediální systému si stáhněte a nainstaluje aplikaci z R-Link Store.

„Objížďka”

Když aktivujete tuto možnost, povolíte navigačnímu systému, aby při vypočítávání trasy využíval dopravní informace v reálném čase. Pokud na trase dojde k dopravní nehodě, navigační systém může navrhnout objízdnou trasu. Můžete zvolit délku zdržení, při které má systém navrhnout objízdnou trasu. Podle nastavení může systém objízdnou trasu navrhnout, nebo ji rovnou automaticky zvolit.

„Typy událostí“

Zvolte tuto možnost pro otevření seznamu typů událostí silničního provozu. U každého typu události:

- „Zvážit událost“: aktivujte tuto funkci, pokud chcete, aby systém zohlednil tuto událost při přípravě případného nového výpočtu trasy.

- „Viditelné“: aktivujte tuto funkci, chcete-li zobrazit dříve vybranou událost na trase.

Poznámka: další výše uvedené možnosti jsou k dispozici pouze pokud je aktivní funkce „Číst údaje o provozu“.

Dostupnost služeb „Číst údaje o provozu“ se může lišit.