Zpět na seznam

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Android Auto™

představení

„Android Auto™“ je aplikace, kterou si můžete stáhnout pomocí chytrého telefonu, a která umožňuje používat některé aplikace v chytrém telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: chcete-li zjistit, zda jsou váš chytrý telefon nebo vaše země kompatibilní s aplikací „Android Auto™“, podívejte se na oficiální stránku operačního systému vašeho telefonu.

Poznámka: chcete-li zjistit, zda je vaše vozidlo kompatibilní s aplikací „Android Auto™“, musí být funkce „Replikace chytrého telefonu“ 1 uvedena v menu „Systém“ multimediálního systému.

První použití

- Prostřednictvím platformy ke stahování aplikací si aplikaci „Android Auto™“ stáhněte do telefonu a poté ji nainstalujte.

- Pomocí konektoru USB připojte telefon k multimediálnímu systému.

- Dále na obrazovce multimediálního systému vozidla stiskněte tlačítko 2.

- přijmout požadavky na telefonu, aby bylo možné použít aplikaci „Android Auto™“;

- Na telefonu tedy stiskněte možnost „Accept“ (Souhlasím).

- Na uvítací obrazovce multimediálního systému vozidla ještě jednou stiskněte tlačítko 2.

Dojde ke spuštění aplikace v multimediálním systému.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Poznámka:: Aplikace „Android Auto™“ bude fungovat pouze tehdy, budete-li mít telefon připojený ke konektoru USB ve vozidle.

CarPlay™

představení

„CarPlay™“ je služba integrovaná v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: chcete-li zjistit, zda jsou váš chytrý telefon nebo vaše země kompatibilní s aplikací „CarPlay™“, podívejte se na oficiální stránku operačního systému vašeho telefonu.

Poznámka: chcete-li zjistit, zda je vaše vozidlo kompatibilní s aplikací „CarPlay™“, musí být funkce „Replikace chytrého telefonu“ 1 uvedena v menu „Systém“ multimediálního systému.

První použití

- Pomocí konektoru USB připojte telefon k multimediálnímu systému,

- na obrazovce multimediálního systému vozidla stiskněte tlačítko 3.

Dojde ke spuštění služby CarPlay™ v multimediálním systému.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Poznámka:: Služba „CarPlay™“ bude fungovat pouze tehdy, budete-li mít telefon připojený ke konektoru USB ve vozidle.

Jakmile se aplikace „Android Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ v multimediálním systému spustí, je možné ve vozidle stisknout tlačítko aktivace rozpoznávání hlasu a následně ovládat některé funkce chytrého telefonu hlasem. Za tímto účelem na ovládání pod volantem stiskněte a podržte tlačítko 4 (více informací naleznete v kapitole „Používání hlasového rozpoznání“).

Poznámka:: Pokud je aplikace „Android Auto™“ nebo služba „CarPlay™“ aktivní, máte přístup do navigace i hudebních aplikací chytrého telefonu. Pokud některou z těchto aplikací spustíte, začne fungovat místo již spuštěné aplikace systému R-Link. Například k navigaci je v jeden okamžik možné používat buď pouze aplikaci „Android Auto™“ / službu „CarPlay™“, nebo pouze aplikaci, která je integrována v multimediálním systému vozidla.

Poznámka: Během používání aplikace „Android Auto™“ nebo služby „CarPlay™“ zůstanou některé z funkcí multimediálního systému aktivní na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“ nebo službu „CarPlay™“ a na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio. V takovém případě rádio zůstane spuštěné „na pozadí“.

Při využívání aplikace „Android Auto™“ nebo služby „CarPlay™“ může přenos mobilních dat nezbytný pro jejich fungování znamenat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

Návrat do rozhraní R-Link

Návrat do rozhraní R-Link:

- Na předním panelu multimediálního systému či na středové konzole stiskněte tlačítko „Home“ (Domů).

nebo

- Na obrazovce multimediálního systému stiskněte tlačítko 5.

SYSTÉM R-LINK 2 S APLIKACÍ ANDROID AUTO TM

SYSTÉM R-LINK 2 S APLIKACÍ APPLE CARPLAY