Zpět na seznam

ZADNÍ SEDADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posunutí sedadel dopředu nebo dozadu

Nadzvedněte páku 1 pro odblokování sedadel. Ve zvolené poloze rukojeť uvolněte a zkontrolujte správné zablokování sedadla.

Nastavení sklonu opěradla

V případě potřeby přesuňte sedadlo směrem dopředu.

Zdvihněte rukojeť 2 a skloňte opěradlo do požadované polohy.

Pusťte rukojeť 2 a ujistěte se o správném zajištění opěradla.

Sklopení opěradla (poloha naplocho)

Spusťte opěrku hlavy dolů 3a sklopte sedadlo zdvižením páčky 2. ujistěte se, zda je sedadlo správně zajištěno.

Poznámka: před sklopením sedadla zkontrolujte, zda není do zásuvek 4 připojeno žádné zařízení.

Zpětné zvednutí opěradla

Ujistěte se, že je bezpečnostní pás umístěn správně. Uchopte opěradlo, nadzvedněte ho a ujistěte se, že je správně zajištěno.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Po přístup k sedadlům třetí zadní řady

- Zdvihněte páčku 5;

- Podržte opěradlo a sklopte jej v přední části, až zapadne;

- posaďte se na zadní sedadlo třetí řady;

- uchopte opěradlo druhé řady sedadel a sklopte jej;

- ujistěte se, zda je sedadlo správně zajištěno.

Rozložení sedadla třetí řady

- Přístup k sedadlům třetí zadní řady;

- umístěte bezpečnostní pás na hák 6, aby se nepoškodil;

- Zdvihněte opěradlo zatáhnutím za pás 7. Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Než sedadlo druhé řady posunete dopředu, nesklápějte jej do polohy naplocho.

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.

Během manipulace se zadními sedadly:

- dbejte na to, aby v blízkosti pohybujících se částí nezůstala žádná osoba,

- dbejte na to, aby kolem sedadla byl dostatek místa,

- dbejte na to, aby nic nepřekáželo v místě vyhrazeném pro sedadlo v zavazadlovém prostoru;

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Výstup z vozidla z místa ve třetí řadě

- Zdvihněte páčku 8;

- přesuňte sedadlo směrem dopředu, až dokud se nezajistí.

Poznámka: Pokud páčka 8 nefunguje, zatáhněte za pás nouzového opuštění 9.

Zatáhnutí za pás nouzového opuštění 9 způsobí posunutí zadních sedadel druhé řady směrem dozadu. Během tohoto úkonu se ujistěte, že nic nebrání pohybu sedadel (části těla, zvířata, hračky apod.).

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Ruční sklopení sedačky třetí řady

- Přes zavazadlový prostor nastavte hlavovou opěrku do dolní polohy.

- zatáhněte za pás 10. Podle typu vozidla může být umístěn nad nebo pod mezipodlahou 11.

Automatické sklopení sedadel (poloha plochá podlaha)

Zadní sedadla se elektronicky odjistí, aby se sklopila a vytvořila plochou podlahu.

Máte k dispozici dvě možnosti manipulace se sedadly:

- ze zavazadlového prostoru pomocí ovládání 12;

- na multimediální obrazovce 13.

Podmínky použití

Vozidlo stojí a zadní pásy jsou odjištěny:

- ovládáním 12, s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru;

- pomocí multimediálního displeje 13 při běžícím motoru.

Poznámka: Kdykoli před odblokováním pro sklopení sedadel je nutné nejdříve sklopit stolky na zadní straně předních sedadel.

Vypnutí funkce

- Při běžícím motoru zapnutý bezpečnostní pás blokuje funkci spojenou se sedadlem.

- Pokud je vozidlo v pohybu, jsou tato dvě ovládání deaktivována.

Ruční zvednutí sedadel

Zvedněte všechna sedadla podle postupu na předchozích stránkách.

Během manipulace se zadními sedadly:

- dbejte na to, aby v blízkosti pohybujících se částí nezůstala žádná osoba,

- dbejte na to, aby kolem sedadla byl dostatek místa,

- dbejte na to, aby nic nepřekáželo v místě vyhrazeném pro sedadlo v zavazadlovém prostoru;

Z bezpečnostních důvodů provádějte tuto manipulaci při stojícím vozidle.

Pomocí ovládání 12

Podle typu vozidla spínače pro sklopení:

A zadní levé boční opěradlo druhé řady.

B zadní prostřední a pravé opěradlo druhé řady.

C zadní pravé opěradlo třetí řady.

D zadní levé opěradlo třetí řady.

E všech sedadel.

Na multimediální obrazovce 13

Pokud vozidlo stojí, vyberte menu „Vozidlo“, „Sedadla“ a poté „Složení jedním dotykem“.

Stiskněte sedadlo, které si přejete sklopit nebo všechna sedadla, a potvrďte.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Setkání s překážkou

Pokud sedadlo během přemístění narazí na překážku, jeho pohyb se automaticky zastaví. V tom případě musíte odstranit překážku a poté sedadlo sklopit ručně.

Funkční porucha

Pokud jsou všechny podmínky použití splněny a sklopení se neuskuteční, obraťte se na značkový servis.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Omezení použití

Jízda se sklopeným sedadlem nebo opěradlem zadního sedadla druhé řady, pokud na některém ze sedadel třetí zadní řady někdo sedí, je zakázána.

PREZENTACE INTERIÉRU GRAND SCENIC