Zpět na seznam

ZADNÍ PLOŠINA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Demontáž

- Uvolněte oba závěsy 1,

- Nadzvedněte odkládací plochu 2 směrem nahoru a zatáhněte ji směrem k sobě.

Při instalaci postupujte v opačném pořadí než při odstranění.

Na odkládací plochu nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty.

V případě prudkého brzdění nebo nehody by mohly představovat nebezpečí pro osoby sedící ve vozidle.