Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY: výstupy vzduchu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přední místa

Nasměrování

Nahoru a dolů: sklopte nebo zvedněte jezdce 8.

Průtok vzduchu

Otočte kolečkem 9.

Pro zajištění úplného zavření otáčejte až za bod odporu.

K odstraňování nepříjemných pachů ve vozidle používejte výhradně systémy, které jsou k tomu určené. Obraťte se na značkový servis.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.

Zadní místa 2. řady

Výstup/směr

Pohybujte ovladačem 10:

- dolů, když má být vzduchový proud slabší a nasměrovaný dolů;

- nahoru, když má být vzduchový proud silnější a nasměrovaný nahoru;

- vlevo nebo vpravo.