Zpět na seznam

SKLENĚNÁ STŘECHA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro pohyb rolety 1

Při zapnutém zapalování:

- Úplné otevření: posuňte značku 3 na tlačítku 2 směrem k poloze B. Přechodné body odpovídají polohám postupného otevření rolety.

- zavření: uveďte značku 3 ovladače 2 do polohy 0.

Zvláštnosti

Pokud se roleta střešního okna s pevným sklem setká při zavírání s odporem (paže atd.), zastaví se a otevře se o několik centimetrů.

Funkční porucha

Pokud roletu nelze zavřít, otočte ovladač 2 do polohy A nebo B pro otevření střešního okna, a poté otočte ovladač 2 do polohy 0 až do úplného zavření rolety.

Pokud zablokování přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče RENAULT, a nikdy nenechávejte ve vozidle dítě, nesamostatného dospělého nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob například nastartováním motoru, ovládáním vybavení jako například ovládání oken nebo zamykáním dveří.

V případě přivření změňte okamžitě směr pohybu okna otočením tlačítka 2 zcela vpravo (pozice B).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

PREZENTACE EXTERIÉRU