Zpět na seznam

SÍŤ NA ZAVAZADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla se používá při transportu zvířat nebo zavazadel k oddělení od prostoru pro cestující.

Může být umístěna:

- za zadními sedadly A,

- za předními sedadly B.

Dělicí síťka na zavazadla je určena k zadržení hmotnosti maximálně 10 kg.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Instalace dělicí síťky za přední sedadla

Na obou stranách uvnitř vozidla:

- zvedněte kryt 1, abyste získali přístup k uchycovacím bodům, které slouží pro horní upevnění síťky,

- zaveďte horní táhlo síťky 2 do upevňovacích bodů,

- upevněte oba háčky 5 pásů 3 síťky do upevnění 4;

- nastavte pásek 3 síťky tak, aby byl správně napnutý.

Síťku pro oddělení zavazadel nenasazujte do této polohy, pokud na zadním sedadle sedí cestující osoba.

Instalace dělicí síťky za zadní sedadla

(za druhou řadou zadních sedadel)

Na obou stranách uvnitř vozidla:

- posuňte sedadla druhé řady na maximum dopředu,

- nastavte mobilní podlahu do úložné polohy (viz informace v kapitole 3 v části „Zavazadlový prostor a jeho vybavení“) nebo ji vyjměte;

- zdvihněte kryt 6, abyste získali přístup k liště, která slouží pro horní upevnění síťky,

- zaveďte horní táhlo 7 síťky do lišty,

- háček 10 pásku síťky upevněte na kotevní body 8, které jsou nejblíže pohyblivé podlaze (viz odstavec „Kabinové úložné prostory, přihrádky zavazadlového prostoru“, section 3);

- seřiďte pás 9 síťky tak, aby byl dobře napnutý;

- nastavte polohu sedadel ve druhé řadě: dávejte pozor, aby se opěradla sedadel nedotýkala dělicí síťky.

Dělicí síťka na zavazadla je určena k zadržení hmotnosti maximálně 10 kg.

Mohlo by dojít ke zraněním.