Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

nastavení

Posunutí sedadla dopředu nebo dozadu

Odblokujte sedadla nadzvednutím a podržením rukojeti 1. V požadované poloze páčku uvolněte a přesvědčte se o správném zajištění.

Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla

Pohybujte páčkou 2 nahoru nebo dolů tolikrát, kolikrát bude potřeba, dokud nedosáhnete požadované polohy.

Nastavení sklonu opěradla

Zvedněte rukojeť 3 a skloňte opěradlo do požadované polohy. V požadované poloze sedadla páčku uvolněte a přesvědčte se o jejím správném zajištění.

V zájmu bezpečnosti neprovádějte tato nastavení za jízdy.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmějí být uloženy žádné předměty. Při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Pro seřízení sedadla v úrovni beder

Sklopte páčku 4, abyste zvýšili tuhost podepření a zvedněte ji pro snížení tuhosti.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Vyhřívání sedadel

Zapalování je zapnuto.

- Prvním stisknutím spínače 5 na požadovaném sedadle se topení zapne na maximální výkon. Rozsvítí se obě integrované kontrolky spínače.

- Druhým stisknutím se topení sníží na minimální výkon. Svítit bude jedna integrovaná kontrolka.

- Třetím stisknutím se topení vypne.

Použití opěradla jako stolku

Podle verze vozidla je možné sklopit opěradlo zadního sedadla na sedák, a získat tím polohu odkládacího stolku.

- Spusťte opěrku hlavy;

- posuňte sedadlo dozadu;

- snižte sedák na maximum,

- zatáhněte za rukojeť 7 a úplně sklopte opěradlo.

Při použití sedadla spolujezdce v poloze stolku je zakázáno používat 2 zadní místa, která se nacházejí přímo za ním.

Zpětné umístění sedadla

Zkontrolujte, zda žádný předmět nebrání manipulaci se sedadlem.

Při zvednutí opěradla je nutné zatáhnout za kliku 7. Zkontrolujte správné zajištění.

Pro svou bezpečnost upevněte přepravované předměty, když je sedadlo ve sklopené poloze.

Dbejte na správné zadržení opěradla sedadla při přemístění do polohy stolku.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Při uvedení opěradla předního sedadla do polohy odkládacího stolku deaktivujte povinně airbagairbag předního spolujezdce (viz odstavec „Bezpečnost dětí: Deaktivace airbagairbagu spolujezdce vpředu“ v kapitole 1).

Při nafouknutí airbagairbagu hrozí vážné poranění vymrštěným předmětem, který byl položen na opěradle v poloze stolku.

Tyto instrukce vám připomíná etiketa (na palubní desce) a značky (na čelním skle).

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.