Zpět na seznam

PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvednutí opěrky hlavy

Táhněte opěrku hlavy směrem nahoru až do požadované výšky.

Snížení opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 2 a posuňte opěrku hlavy směrem dolů do požadované polohy.

Nastavení sklonu

Podle typu vozidla pohybujte částí A dopředu i dozadu až do nejpohodlnějšího stavu.

Nastavení bočních úchytů B

U některých vozidel můžete části B nastavovat nezávisle až do dosažení požadovaného pohodlí.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte ji do nejvyšší polohy (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Stiskněte tlačítko 2 a tahem směrem nahoru ji hlavy sejměte.

Nasazení opěrky hlavy

Dbejte na čistotu tyček opěrky hlavy 3.

Vložte tyčky opěrek hlavy do vodicích trubek 1 (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu).

Zatlačte opěrku hlavy až do jejího zablokování a pak stiskněte tlačítko 2 a maximálně opěrku hlavy zatlačte.

Zkontrolujte řádné zajištění opěrky.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostním prvkem, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: horní část opěrky hlavy se musí nacházet co nejblíže temeni hlavy a vzdálenost mezi hlavou a částí A musí být minimální.