Zpět na seznam

MULTIMEDIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Multimediální systémy

Umístění a fungování zařízení se může lišit podle typu vozidla.

1 Dotykový multimediální displej;

2 Ovládání pod volantem;

3 Ovládání na volantu;

45 nebo 6 mikrofon (podle typu vozidla).

Ovládání integrované v hands-free sadě telefonu

U vozidel, která jsou jím vybavena, použijte ovládání na volantu 3.

Pro seznámení se s funkcemi konzultujte návod na použití příslušného vybavení.

Použití telefonu

Nezapomínejte, že je nezbytné dodržet platné předpisy týkající se použití tohoto typu přístrojů.

Přípojky multimédií 7

Můžete použít přípojky USB nebo čtečku karty SD pro přístup do obsahu multimédií vašich příslušenství a pro aktualizaci systému (pročtěte si uživatelskou příručku vybavení).

Různé zdroje lze vybrat na multimediální obrazovce a z ovládacích prvků sloupku řízení.

Přípojky USB také umožňují nabíjení příslušenství, schválených technickým oddělením značky, jejichž výkon nesmí překročit 12 Wattů (napětí 5 V) na každou přípojku.

Přípojka JACK umožňuje poslech audio pomocí přípojného kabelu.

Přípojky multimédií 8

Přípojky USB umožňují pouze nabíjení příslušenství schválených technickým oddělením značky, jejichž výkon nesmí překročit 12 Wattů (napětí 5 V) na každou přípojku.

Přípojka JACK umožňuje poslech audio pomocí přípojného kabelu.

Připojujte pouze příslušenství o maximálním příkonu 12 Wattů.

Hrozí nebezpečí požáru.

PREZENTACE INTERIÉRU : MULTIMÉDIA