Zpět na seznam

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systém Multi-Sense umožňuje výběr mezi pěti účinnými režimy jízdy, světelného prostředí, komfortu a zvuku motoru podle typu vozidla:

- režimy Comfort, Neutral, Eco a Sport jsou přednastavené a spojené s nastavitelným vnitřním osvětlením a hlasitostí motoru;

- režim Perso je zcela nastavitelný.

Režimy řízení mají vliv na:

- posilovač řízení;

- reaktivitu motoru a převodovky;

- teplotní komfort.

Ovlivňují také:

- osvětlení kabiny vozidla a přístrojové desky;

- informace na přístrojové desce a multimediální obrazovce;

- zvuk motoru;

- sedadlo provádějící masáž.

Při každém spuštění lze vozidlo nastartovat ve zvoleném režimu nebo v režimu Neutral.

Režim Comfort

Tento režim podporuje hladké řízení. Osvětlení vnitřního prostředí je tlumené.

Režim Neutral

Ve výchozím nastavení režim Neutral vybírá tovární nastavení vozidla.

Režim Eco

Režim je Eco je zaměřený na šetření energií a ohleduplnost k životnímu prostředí. Řízení je hladké, řízení motoru a převodovky umožňuje snížit spotřebu paliva. Klimatizace je spuštěna pouze, je-li to nutné.

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Režim Sport

Tento režim umožňuje zvýšenou reaktivitu motoru a převodovky. Řízení je pevnější.

Režim Perso

Tento režim umožňuje ruční nastavení jízdy, náladového osvětlení a, podle typu vozidla, komfortu a zvuku motoru.

Vypnutí motoru v režimu Sport, nebo režimu Perso, pokud je motor nastaven na režim port.

V závislosti na vozidle se po restartování vozidla zobrazí dotaz, zda si přejete ponechat nastavení motoru v režimu Sport.

Barvu vnitřního osvětlení a formát zobrazených informací na přístrojové desce a multimediální obrazovce můžete změnit v libovolném režimu.

Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Přístup do menu

Přístup k Multi-Sense, podle typu vozidla:

- na multimediální obrazovce 1. Vyberte menu „Vozidlo“ a pak „Multi-Sense“;

- pomocí spínače 2;

- pomocí tlačítka Eco 3 které automaticky spustí režim Eco a na multimediálním displeji 1 na několik sekund otevře menu „Multi-Sense“.