Zpět na seznam

MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce umožňuje, podle vybavení vozidla, aktivovat/deaktivovat a nastavovat některé funkce vozidla.

Vozidla vybavená navigačním systémem

Přístup do menu nastavení

Při stojícím vozidle vyberte na multimediální obrazovce 1 možnost „Vozidlo“, „Nastavení uživatele“ a získáte přístup k různým nastavením.

Volba nastavení

Vyberte funkci, kterou chcete upravit:

a) Volnoběh v režimu ECO

(viz odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda ECO“ v kapitole 2;

b) Automatické zavření dveří během jízdy ;

c) Odemk. / Zamk. pomocí handsfree;

d) Hlasitost směrových světel;

e) Interní uvítací zvuk;

f) Externí uvítání;

g) Osvětlení inter. Režim Auto;

h) Zadní stěrač při zařazené zpátečce;

i) Indikátor stylu řízení.

U některých funkcí lze tlačítky „ON“ a „OFF“ příslušnou funkci zapnout nebo vypnout a tlačítky „+“ a „-“ upravit hlasitost ukazatelů.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

Přístup do menu nastavení na displeji 2

Ve stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 3 OK pro přístup do menu nastavení.

Volba nastavení

Pohybujte se pomocí ovládání 4 a vyberte funkci, kterou chcete upravit:

a) Volnoběh v režimu ECO

(viz odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda ECO“ v kapitole 2;

b) Automatické zavření dveří během jízdy;

c) Odemknout pouze dveře řidiče ;

d) Zadní stěrač při zařazené zpátečce;

e) Přední parkovací asistent;

f) Automatická dálková světla;

g) Upozornění na opuštění pruhu: HLASITOST;

h) Upozornění na opuštění pruhu: Citlivost;

i) Zadní parkovací asistent;

j) PARK. ASISTENT HLASITOST;

k) JAZYK;

l) Jednotky;

m) Styl;

n) BARVA.

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Jakmile zvolíte řádek, stiskněte spínač 3 OK pro změnu funkce.

Pokud zvolíte jednu z možností „PARK. ASISTENT HLASITOST“ nebo „JAZYK“, máte opět na výběr (hlasitost parkovacího asistenta nebo jazyk přístrojové desky). V takovém případě proveďte výběr a potvrďte stisknutím spínače 3 OK, zvolenou hodnotu představuje ~ před řádkem.

Pro výstup z menu stiskněte ovládání 4 směrem nahoru nebo dolů. Možná bude nezbytné tuto operaci provést několikrát.

Další vysvětlení funkce volnoběhu najdete v režimu ECO, viz informace ohledně „Doporučení stylu jízdy, ECO jízda“ v kapitole 2.

Menu osobní nastavení vozidla není možné použít za jízdy. Při rychlosti nad 20 km/h přejde displej automaticky do režimu palubního počítače.