Zpět na seznam

KABINOVÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY A PŘIHRÁDKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odkládací schránky dveří 1

Může sloužit pro láhev.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Odkládací schránka palubní desky 2

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v „otevřených“ odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl spadnout na osoby ve vozidle při zatáčení nebo prudkém brzdění.

Úložná zásuvka spolujezdce 3

Pro otevření přejeďte prstem po oblasti 4, otevře se sama. Pokud se nacházíte na prudkém svahu, napomozte otevření přihrádky zatažením za rukojeť 5. Lze do ní ukládat dokumenty formátu A4. Schránka je větraná a chlazená.

Přípustné zatížení úložné zásuvky spolujezdce: rovnoměrně rozložených 6 kg.

Během jízdy dbejte na řádné uzavření úložné zásuvky. Mohlo by dojít ke zraněním.

Odkládací přihrádka spolujezdce

Pro otevření zatáhněte za páčku 6.

Do této odkládací přihrádky lze uložit dokumenty formátu A4, velkou láhev vody apod.

Odkládací přihrádka je větraná a chlazená.

Držák na pohárky 7

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko popálenin, pokud je tekutina teplá a/nebo v případě vylití.

Střední přihrádka 8

Odhrňte clonu 9 pro otevření přihrádky.

Střední loketní opěrka 10

Odkládací přihrádka na střední konzoli 11

Zdvihněte loketní opěrku 10.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Prostřední konzola 12

Chcete-li střední konzolu posunout dopředu nebo dozadu (pohyb B), stiskněte tlačítko 13 a konzolu posuňte. Ve zvolené poloze uvolněte tlačítko a zkontrolujte, zda je řádně zajištěna.

V případě intenzívního pohybu zabrání na několik minut její funkci chránič.

V každém případě nesmí její zatížení přesáhnout 6 kg.

Odkládací přihrádka 14

Držák na pohárky 15

Může být do něj uložen snímatelný popelník, nápojové plechovky atd.

Výklopná část u nohou řidiče a předního a zadního spolujezdce 16

Do tohoto prostoru je možné uložit cestovní mapu, hadr atd.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Loketní opěrka vzadu s držákem na pohárky

Sklopte dolů loketní opěrku 17.

Držák na pohárky 18

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko popálenin, pokud je tekutina teplá a/nebo v případě vylití.

Odkládací schránka zadních dveří 19

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Zadní zásuvka 20 pod střední konzolou

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vržen na osoby ve vozidle při zatáčení nebo prudkém brzdění.

Odkládací kapsy 21 předních sedadel

Zadní odkládací plocha 22

Přídržné popruhy 23

Lze je použít například k zajištění multimediálního tabletu apod.

Pro multimediální tablet

Upevněte horní část odkládací plochy pomocí popruhů 23 a umístěte spodní část do jednoho z držáků 24.

Rukojeť 25

Cestující se jí může držet za jízdy.

Nepoužívejte ji pro nastupování do vozidla nebo pro výstup z něj.

Háčky na oděvy 26

PREZENTACE INTERIÉRU : ZAVAZADLOVÝ PROSTOR A VŠESTRANNOST