Zpět na seznam

FUNKCE KVALITY VENKOVNÍHO VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Když je zapnutá klimatizace, na multimediální obrazovce 1 vyberte „Nabídka“, „Vozidl“, „Opatrnost“.

Kvalita venkovního vzduchu

Kvalita vzduchu se zobrazí na multimediální obrazovce 1 pomocí zobrazení A nebo B v závislosti na typu vozidla.

Zobrazení A

Kvalita vzduchu je vyobrazena pomocí animace a vysvětlujícího textu.

Zobrazení B

Kvalita vzduchu je vyznačena pomocí grafu. Tři barvy ukazují úroveň kvality vzduchu (od nejčistšího po nejvíce znečištěný):

1 (modrá)

2 (světle šedá)

3 (šedá)

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.