Zpět na seznam

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ PŘEDNÍ SEDADLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U vozidel, která jím jsou vybavena, umožňuje spínač 1 přístup do menu sedadel multifunkčního displeje (pročtěte si následující stránky).

Seřízení opěradla

Pro sklonění opěradla pohněte horní částí spínače 2 dopředu nebo dozadu.

Seřízení sedadla v oblasti beder

Pohněte spínačem 3 směrem dopředu, dozadu, nahoru nebo dolů.

Dbejte na to, aby opěradla sedadel byla dobře zajištěna.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Dbejte na to, aby opěradla sedadel byla dobře zajištěna.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze před řidičem se nesmí nacházet žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž takové předměty mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Seřízení sedáku

Posunutí sedáku dopředu nebo dozadu

Pohněte spínačem 4 směrem dopředu nebo dozadu.

Zvýšení a snížení sedáku

Pohněte zadní částí spínače 4 nahoru nebo dolů.

Nastavení sklonu sedáku

(podle typu vozidla)

Pohněte přední částí spínače 4 nahoru nebo dolů.

Nastavení délky sedáku

Zdvihněte rukojeť 5 pro jeho uvolnění. V požadované poloze sedadla páčku uvolněte a přesvědčte se o jejím správném zajištění.

Vyhřívání sedadel

Zapalování je zapnuto.

- prvním stisknutím spínače 6 na požadovaném sedadle se topení zapne na vysoký výkon. Rozsvítí se obě integrované kontrolky spínače. Systém automaticky reguluje topení a v případě potřeby jej deaktivuje;

- Druhým stisknutím spínače se topení přepne na nízký výkon. Svítit bude jedna integrovaná kontrolka.

- Třetím stisknutím se topení vypne.

Funkční problémy

Pokud je zjištěna provozní porucha, kontrolky na spínači 6 příslušného sedadla začnou blikat nebo, podle typu vozidla, po přibližně 5 sekundách zhasnou.

Obraťte se na značkový servis.