Rozsvítí se ve zpětném zrcátku při zapnutí zapalování a potom tehdy, pokud pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (je-li sedadlo obsazeno) není zapnutý, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti asi 20 km/h, rozbliká se a po dobu zhruba 120 sekund zní zvukový signál.

Poznámka:varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.

Order: 
390
Image: 
Model: