Rozsvítí se, když je zapnutý režim EKO.

Přejděte na odstavec „Jízda eko“ v kapitole 2.

Order: 
280
Image: 
Model: