Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stírátko předního stěrače 1

Při zapnutém zapalování a zastaveném motoru zcela sklopte páčku stěračů: stírátka se zastaví se v poloze oddálené od kapoty.

Nadzdvihněte rameno stěrače 3, stiskněte jazýček 2 a zatlačením uvolněte stírátko.

Zpětná montáž

Nasuňte stírátko na rameno až do připnutí. Ujistěte se, že je správně zajištěná. Sklopte rameno stírátka stěrače s maximální opatrností.

Při zapnutém zapalování uveďte páčku stěračů do polohy zastavení.

Poznámka: Před opětovným nastartováním vozidla sklopte stírátka stěračů na čelní sklo, abyste zabránili případnému poškození kapoty nebo stěračů.

Neaktivujte stěrače na suchých oknech, dochází tak k opotřebení nebo poškození stírátek.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrzlá ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru nebo poškození stírátek).

- Kontrolujte stav stírátek.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Při výměně stírátka, když je odstraněno, dejte pozor, aby rameno nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.

Stírátko zadního stěrače 4

Páčka v poloze zastavení (deaktivována):

- nadzdvihněte rameno stěrače 6,

- otáčejte stírátkem 4, dokud neucítíte odpor (pohyb B);

- podle typu vozidla zatlačte na jazýček 5 a následně uvolněte stírátko tahem za něj (pohyb A).

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

Před výměnou stírátka zadního stěrače se ujistěte, že páčka je v poloze zastavení (deaktivována).

Mohlo by dojít ke zraněním.

PŘEDNÍ STĚRAČ

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné