Zpět na seznam

STĚRAČ, ZADNÍ OSTŘIKOVAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Zadní stěrač

Při zapnutém zapalování otáčejte kroužkem 3 na páčce 1, až se symbol dostane proti označovací tečce 2

- vypnuto;

- přerušované stírání.

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Frekvence stírání je závislá na rychlosti vozidla;

- pomalé souvislé stírání.

Pro vypnutí funkce znovu otočte kroužkem 3.

Poznámka: při mytí v automatické myčce vraťte kroužek 3 na páčce stěrače1 do horní polohy, čímž automatické stírání vypnete.

Dodržujte doporučení užívání.

Před každým zásahem na zadním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění atd.) uveďte páčku 1 do polohy vypnutí.

Riziko zranění a/nebo poškození.

Nepoužívejte rameno stěrače pro otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě je ihned vyměňte, pokud si všimněte, že jejich účinnost klesá - přibližně jednou za rok (odkazujeme vás na odstavec „Stírátka stěračů: výměna“ v části 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Aktivace/deaktivace zadního stěrače

(podle typu vozidla)

Zařazení zpětného chodu automaticky spustí přerušované stírání zadního stěrače (pokud jsou v chodu přední stěrače). Pokud je vaše vozidlo vybaveno menu osobního nastavení vozidla, můžete zvolit aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Za tímto účelem přejděte na odstavec „Menu osobního nastavení vozidla“ v kapitole 1, funkce „Zadní stírání při zpětném chodu“:

Pokud jsou na zadním okně překážky (nečistoty, sníh, apod.), stěrač se pokouší všechny překážky smést. Pokud některá překážka brání pohybu stírátka, může se stěrač zastavit. Odstraňte překážku, vyčkejte zhruba 30 sekund a znovu spusťte stěrač páčkou stírání.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud spustíte stěrač, když je stírátko přimrazeno ke sklu, může dojít k poškození stírátka i motoru stěrače.

- Neuvádějte stěrače do provozu, pokud je sklo suché. Došlo by k předčasnému opotřebení nebo poškození stírátek.

p Zadní stěrač a ostřikovač

Zapněte zapalování, dlouze zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Delší stisk spustí vedle ostřikovače i trojí pohyb zadního stěrače tam a zpět, po kterém následuje po několika sekundách ještě pohyb čtvrtý.