Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují:

- pokud motor běží;

- po vypnutí motoru až do otevření některých předních dveří (omezeno přibližně na 12 minut);

- s vypnutým motorem, se zavřenými předními dveřmi, po stisknutí tlačítka pro nastartování motoru.

Stiskněte nebo potáhněte spínač některého skla pro jeho spuštění nebo vytažení do požadované polohy: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 stranu řidiče,

2 stranu předního spolujezdce,

3 a 5 strany zadních spolujezdců.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může všem spolucestujícím zakázat ovládání předních i zadních oken, a to stisknutím spínače 4.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo s kartou nebo klíčem uvnitř, pokud se zde nachází dítě, dospělý vyžadující dohled nebo mazlíček, a to ani na krátkou dobu. To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří. V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Impulzní režim

Tento režim je doplňkem dříve popsaného elektrického ovládání oken.

Stiskněte nebo potáhněte zcela a rychle spínač příslušného okna: sklo se posune do nejvyšší nebo nejnižší polohy. Další stisknutí spínače pohyb skla zastaví.

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Dálkové zavírání oken

(vozidla se čtyřmi impulzními elektrickými ovládáními oken).

Pokud jsou dveře zamknuté zvenčí:

- pokud dvakrát stiskněte tlačítko zamknutí dveří řidiče,

nebo

- pokud v automatickém režimu dvakrát za sebou stisknete tlačítko zamknutí na kartě,

všechna okna, u některých vozidel včetně střešního okna, se automaticky zavřou.

Doporučujeme však systém používat, pouze pokud uživatel jasně vidí na vozidlo a pokud není nikdo uvnitř vozidla.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích), a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na svůj značkový servis.

ZADNÍ DVEŘE

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné