Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Píchnutí pneumatiky

Podle typu vozidla je k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro huštění pneumatik (přečtěte si následující stránky).

Zvláštnost

Funkce „Systém kontroly tlaku v pneumatikách“ nekontroluje rezervní kolo (kolo nahrazené rezervním kolem zmizí z displeje přístrojové desky).

Viz informace v odstavci „Systém kontroly tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

Vozidla vybavená rezervním kolem menší velikosti než ostatní čtyři kola:

- Nikdy nemontujte na stejné vozidlo více než jedno rezervní kolo.

- Protože je defektní kolo širší než rezervní kolo, bude světlá výška vozidla snížená.

- Co nejdříve nahraďte rezervní kolo kolem stejných rozměrů jako kolo původní.

- Během doby použití, která musí být dočasná, nesmí rychlost jízdy přesáhnout rychlost uvedenou na etiketě, která je umístěná na kole.

- Montáž tohoto kola může změnit obvyklé chování Vašeho vozidla. Vyhýbejte se prudkým akceleracím nebo deceleracím a snižte rychlost v zatáčkách.

- Pokud musíte použít sněhové řetězy, namontujte rezervní kolo na zadní nápravu a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

Rezervní kolo A

Pro získání přístupu:

- Otevřete zadní výklopné dveře,

- podle typu vozidla zvedněte pohyblivou podlahu;

- zdvihněte koberec v zavazadlovém prostoru,

- sejměte kryt rezervního kola;

- odšroubujte střední upevnění,

- vytáhněte rezervní kolo A.

Rezervní kolo B

Vozidlo vybavené basovým reproduktorem pod kobercem zavazadlového prostoru

Pro získání přístupu k němu:

- Otevřete zadní výklopné dveře;

- podle typu vozidla zvedněte pohyblivou podlahu;

- zdvihněte koberec v zavazadlovém prostoru,

- sejměte kryt rezervního kola;

- odšroubujte střední upevnění;

- demontujte subwoofer a umístěte jej do pravé části zavazadlového prostoru;

- vytáhněte rezervní kolo B.

Poznámka: Defektní kolo uložte do ukládacího pytle dodávaného s blokem nářadí a umístěte ho do zavazadlového prostoru.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.