Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: ovládání B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Nastavení teploty vzduchu řidiče.

2 Funkce „Dobrý výhled“.

3 Nastavení rychlosti ventilace.

4 Rozvod vzduchu v kabině.

5 Ovládání klimatizace.

6 Nastavení teploty vzduchu spolujezdce.

7 Synchronizace teploty u řidiče a spolujezdce.

8 Recirkulace vzduchu.

9 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek

10 Zapnutí automatického režimu.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

AUTO: optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 10.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete kdykoliv upravit otočením ovladače 3 pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilace.

Regulace teploty vzduchu

Otočením ovladače 1 zvýšíte nebo snížíte teplotu nalevo.

Otočením ovladače 6 zvýšíte nebo snížíte teplotu napravo.

Stisknutím tlačítka 7 se reguluje teplota u spolujezdce podle teploty u řidiče.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 2 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 9, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 2 nebo otočte ovladač 3.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Stiskněte tlačítko 4.

õ Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

÷ Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

ö Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

ô Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

ó Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Některá tlačítka mají provozní kontrolku, která udává stav funkce.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 9 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování nebo odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 9. Odmlžování se automaticky vypne.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Stiskněte tlačítko 5, čímž klimatizaci okamžitě vypnete. Zabudovaná kontrolka zhasne.

Vozidla vybavená ECO režimem (spínač 11 nebo, v závislosti na typu vozidla na multimediální obrazovce): po zapnutí může režim ECO snižovat výkon automatické klimatizace. Přejděte na odstavec „Jízda eko“ v kapitole 2.

Zapnutí recirkulace vzduchu (izolace vnitřního prostoru vozidla)

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně, v takovém případě se její aktivace potvrdí rozsvícením kontrolky integrované v tlačítku 8.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 8 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 8.

Vypnutí systému

Otočte ovladač 3 do polohy „OFF“ a systém vypněte. Pro spuštění, otočte ovladač 6 pro nastavení otáček ventilátoru.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.

Chod klimatizace vede ke zvýšení spotřeby paliva (pokud není potřeba, vypněte ji).

TOPENÍ/VENTILACE

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné